WR-18

Wolf-Rayet 星 18 號 外圍 無對伨 ê 星雲

是按怎 WR-18 星 ê 外圍星雲有一爿較光?這粒星 ê 外圍物質毋是對伨–ê,較光 ê 彼爿較實密,而且是一簇一簇–ê。