O 型星

NGC 6164:龍卵星雲 kah 星雲暈

中央 ê 恆星會當做出所有 ê 物件。伊是一粒較罕得看著、高溫、足光 ê O 型星。

鬱金香星雲 kah 天鵝座 X-1

這个望遠鏡景色是一个光 iàⁿ-iàⁿ ê 發射線區。Ùi 遮看出去,是咱銀河盤面頂 有足濟星雲 ê 天鵝座。

鬱金香星雲 kah 天鵝座 X-1

這个星雲一般是叫做鬱金香星雲。Tī 中央面頂上光 ê 發光雲是 ùi 星際氣體 kah 塗粉來 ê。