NGC 7000

北美洲星雲 kah 鵜鶘星雲

NGC 7000 敢若是一塊大陸 ê 外形,予伊提著這个有名 ê 名,北美洲星雲。正爿拄仔好是北美洲星雲 ê 東岸,嘛叫做 IC 5070。