NGC 5128

半人馬座 A:特別 ê 天星島

星系內底,干焦引力就會當 kā 足濟恆星、塗粉、星際氣體、恆星殘骸、kah 烏暗物質攏搝做伙。

半人馬座 A

半人馬座 A 是離咱地球上近 ê 活跳星系,伊離咱干焦 1100 萬光年遠爾爾。