NGC 3324

龍骨座大星雲

這个星雲就是 NGC 3372,伊去 hŏng 叫做龍骨座大星雲,是大質量恆星 kah 變化星雲 in 兜。

北 龍骨座星雲

大龍骨座星雲 是奇怪 ê 恆星 kah 有代表性 ê 星雲 in 兜。