NGC 3199

Wolf-Rayet 星 18 號 外圍 無對伨 ê 星雲

是按怎 WR-18 星 ê 外圍星雲有一爿較光?這粒星 ê 外圍物質毋是對伨–ê,較光 ê 彼爿較實密,而且是一簇一簇–ê。

去予風吹開 ê NGC 3199

NGC 3199 離咱有 12,000 光年遠,是一隻 tī 南方航行 ê 星座,龍骨座,內底發光 ê 宇宙雲。這个星雲 tī 狹頻假色影像內底,有 75 光年闊。