NGC 1499

NGC 1499:加州星雲

加州皇后 ê 神祕島敢有 tī 太空中?可能無。毋過這个分子雲拄仔好 kah 美國加州 ê 外形有相-siâng。咱 ê 太陽 to̍h 蹛 tī 銀河 ê 獵戶座手骨內底,離加州星雲差不多 1000 光年遠爾爾。

Ti 金牛座 ê 火星

今暗你會當 tī 天頂看著火星。伊這馬 sī 毅力號探測車 in 兜。這粒紅色行星現此時拄仔好行到金牛座 ê 所在,tī 七姊妹,mā 會使講是昴宿星團 ê 附近。