Mirach ê 幽靈

Mirach ê 幽靈

若是講著鬼,Mirach ê 幽靈 敢若無遐爾恐怖。Mirach ê 幽靈 是一个暗暗霧霧 ê 星系,拄仔好 kah 一粒足光 ê 恆星 Mirach ê 視線方向 giōng-欲仝。