MHO 2147 雙生仔噴流

少年恆星 ê 噴流 MHO 2147

這張媠噹噹 ê 相片是 tī 智利 Andes 山脈 ê 地面望遠鏡,南雙生仔天文台 翕 ê。伊 ê 雷射導星 kah 調適光學 ê 技術,kā 這張相片 ê 恆星噴流 翕甲足清楚 ê。