MACS0647

MACS0647:Webb 太空望遠鏡翕著--ê 宇宙早期 ê 重力透鏡效應

咱會當 ùi 這張 James Webb 太空望遠鏡 (JWST) 最近翕–ê 紅外線多彩影像看著星系團 MACS0647 造成 ê 重力透鏡效應。