M74

捲螺仔星系 M74:較清楚 ê 版本

美麗 ê 捲螺仔星系 Messir 74 (嘛叫做 NGC 628) 就 chhāi tī 雙魚座 ê 方向,離咱有 3200 萬光年遠。

完美 ê 捲螺仔星系

M74 這个華麗 ê 正向星系,是一个有幾十億粒恆星 ê 島宇宙,離咱有 3200 萬光年遠,to̍h tī 雙魚座 ê 方向。