LDN 935

Chhāi tī 氣體、塗粉、kah 恆星 內底 ê 鵜鶘星雲

伊正式 ê 名是 IC 5070,伊 kah 大型 北美洲星雲 之間,去予一个 攏是烏暗塗粉 ê 分子雲 kā 分–開。