la̍k-ká-sáng

Ùi 金星 13 號看著 ê 金星表面

你若是徛 tī 金星,會當看著啥物?這張影像是 ùi 金星 13 號翕 ê。伊是一台蘇聯 ê 登陸船。Tī 1982 年 3 月,這台登陸船降落 ê 時陣,用 la̍k-ká-sáng kah 空氣擋仔,通過金星厚厚 ê 大氣層。

毅力號 tī 火星降落

Tī 火星降落看起來是按怎? 頂禮拜 tī 火星,毅力號探測車 入去大氣、降落、登陸 ê 時陣,為著欲監控儀器 ê 反應,to̍h tī 面頂鬥有攝影功能 ê kha-mé-lah。 這馬 kā in ê 影像送轉來地球矣。

登陸火星:驚惶七分鐘

Ùi 這禮拜四(2021 年 2 月 18)開始,火星可能 to̍h 會加一台足厲害 ê 機器人探險家矣!