Juno 太空船

Ùi Juno 太空船 看 木星 ê 捲螺仔雲

木星頂懸 ê 大風暴 kah 咱地球 ê 是無仝。

Juno 太空船翕--ê 木衛二 Europa

咱若是斟酌看這粒水晶球,會當拍開啥物款 ê 謎題?這粒球其實是木星 ê 月娘。

木星表面的木衛烏影

木星表面彼个大烏點是啥物?彼是木衛三 Ganymede 的烏影,伊是木星上大粒的衛星。

木星 ê 大風暴 kah 懸雲

這寡大卵形是 tī 佗位看著 ê?In 是木星表面 leh 轉踅 ê 風暴雲。是頂個月 ùi NASA ê Juno 太空船翕著 ê。

Lucy 太空船欲去探索 8 粒小行星

Lucy 計畫是想袂 ùi 這馬踅木星 leh 行 ê Juno 太空船,搜揣 ùi 木星無一定揣會著 ê 太陽系起源 ê 線索。

Juno 太空船 飛過 木衛三 Ganymede kah 木星

飛過太陽系上大粒衛星毋知是啥款?Tī 六月 ê 時陣,Juno 機器人太空船飛過木星 ê 大粒衛星 Ganymede。

Ùi Juno 太空船 看著 ê 木星雲 ê 面

你 tī 木星雲敢有看著啥物?有一个面 tī 遮,偏名叫做 Jovey McJupiterFace,木星面。

木星 ê 極光 kah 爍爁

是按怎木星 ê 兩極有遮濟爍爁?其實伊 kah 地球仝款,嘛有極光 kah 爍爁。Kah 地球無仝 ê 是,木星 ê 爍爁一般會 tī 兩極附近發生。毋閣地球大部份 ê 爍爁是 tī 赤道發生。