JUICE

木星 ê 衛星 ùi 木星 面頭前行過

這支影片紀錄著 兩粒木星上大粒 ê 衛星,木衛二 Europa kah 木衛一 Io,ùi 這粒大行星 ê 大紅斑面頭前行過 ê 模樣。