IC 5070

Chhāi tī 氣體、塗粉、kah 恆星 內底 ê 鵜鶘星雲

伊正式 ê 名是 IC 5070,伊 kah 大型 北美洲星雲 之間,去予一个 攏是烏暗塗粉 ê 分子雲 kā 分–開。

鵜鶘星雲 內底 ê 恆星、塗粉、雲柱、kah 噴流

Kah 鵜鶘星雲做伙 peh 起來 ê 烏暗結構是啥物?

北美洲星雲 kah 鵜鶘星雲

咱地球面頂 愛好天星 ê 迷眾,看著這寡宇宙雲 ê 外形,可能認會出 in 是啥物。

北美洲星雲 kah 鵜鶘星雲

NGC 7000 敢若是一塊大陸 ê 外形,予伊提著這个有名 ê 名,北美洲星雲。正爿拄仔好是北美洲星雲 ê 東岸,嘛叫做 IC 5070。

鵜鶘星雲 ê 紅 kah 藍

鵜鶘星雲沓沓仔 leh 改變。這規个星雲 ê 正式編號是 IC 5070。伊 kah 大 北美洲星雲,是去予 塗粉 滿滿是 ê 分子氣體 分做兩爿。