IC 348

英仙座內底 ê 星塗

英雄星座 英仙座 tī 天頂佔 6 度闊,內底攏是宇宙塗粉、氣體、kah 恆星。

七姊妹仔星團 kah 加州星雲

正爿頂懸藍色彼陣,是昴宿星團。伊嘛叫做七姊妹仔,抑是 M45,是天頂看會著 ê 開放星團 內底上光 ê。