Collinder 249

IC 2944:走路雞星雲

對一寡人來講,這看起來敢若是一隻大隻雞 tī 天頂 leh 走。

走路雞星雲內底 ê 恆星 kah 雲球

這張用科學色彩表現 ê,是去予編做 IC 2944 ê 發射星雲,毋閣伊明顯 ê 外形予伊提著一个名,叫做走路雞星雲。