Barnard 150

Tī 仙王座方向 ê 烏暗海馬星雲

這个 tī 背景有足濟恆星嘛足光 ê 所在,有這个因為外形去予人號名做 海馬星雲 ê 天體,伊差不多有 1 光年闊。