SOHO 太陽太空船 翕著 ê 日珥

太陽表面 phok–出來 ê 彎曲磁場,會 kā 離子氣體掠牢,予 in 浮 tī 大形 ê 箍箍仔結構內底。

轉踅 ê 木星

咱來看咱太陽系 上大粒行星 leh 轉踅 ê 美麗模樣。木星神祕 ê 大氣有足濟趣味 ê 特徵,比論講暗帶 kah 光區,咱會當用較濟時間來 kā 伊了解一下。