標本

3D ê Bennu 小行星

Kā 你 ê 3D 目鏡提來囥 tī 小行星 101955 Bennu 面頂。這个小小 ê 太陽系世界 kan-na 是干樂仔,粗耙耙 ê 表面有落甲規四界 ê 大粒石頭。

轉返船 ê 痕跡

這張相片是佇中國甘肅張掖佮內蒙古邊界翕 ê,看會著咱熟似 ê北半球天星 ê 寒天夜空。