彗星 C/2022 E3

美國 Yosemite 水沖 kah 天頂 ê ZTF 彗星

In 兩个攏 leh 落落去。水是美國加州 ê Yosemite 水沖,當 leh 落落去地球。ZTF 彗星 當 leh 落落去太陽。

ZTF 彗星 kah 火星

無啦!ZTF 彗星袂去挵著火星啦!彗星 C/2022 E3 (ZTF 彗星) ê 小名嘛叫做青色彗星,因為伊有足光 ê 青色彗鬚。

ZTF 彗星 去拄著 ATLAS 彗星

彗星 C/2022 E3 (ZTF 彗星) 飛過地球北天 ê 時陣,已經無遐爾光矣。

彗星 kah 大小北斗

咱這馬敢猶看會著彗星?會使喔!就算 彗星 C/2022 E3 (ZTF 彗星) 這馬變較暗矣,只要你知影伊 tī 佗?當時看?猶原是看會著。

北極星 kah ZTF 彗星 ê 光跡

這張恆星踅天北極 ê 仝心弧相片,是 1 月 31 tī 西班牙 Lleida 城 Àger 市 用數位相機固定 tī 三跤馬頂懸,感光三點鐘久翕著–ê。

Kah ZTF 彗星 ê 軌道面交叉

這張 tī 美國加州 六月湖 ê 暗暝翕 ê 望遠鏡影像,是北方夜空目前 ê 主角,彗星 C/2022 E3 (ZTF 彗星)。

ZTF 彗星 ê 尾溜

這粒大質量雪球 sī 舊年初發現–ê,伊這馬 sī 愈來愈光,因為伊離太陽 kah 地球愈來愈近矣。